پنج گام ضروری در شروع دیجیتال مارکتینگ

پنج گام ضروری در شروع دیجیتال مارکتینگ
  • چهارشنبه ۲۹ آذر سال ۱۳۹۶

پنج گام ضروری در شروع دیجیتال مارکتینگ
واضح کردن هدف: گام نخست در آغاز دیجیتال مارکتینگ، واضح کردن هدف است. به طور
مثال شما باید مشخص کنید که می‌خواهید به کجا برسید. بسیاری از اوقات ما کار بازاریابی را
برای این انجام می‌دهیم که بگوییم بازاریابی هم کردیم و نشد! به همین دلیل است که نتیجه
ی دلخواه مان را کسب نمی‌کنیم. گام نخست را حتما جدی بگیرید زیرا بازاریابی که هدف
ندارد مانند موشکی هست که سوخت ندارد.
شناسایی روش ها: وقتی که مشخص کردید می‌خواهید در کسب و کارتان به کجا برسید، باید
مشخص کنید که ازچه روش هایی می‌خواهید به این هدف برسید. همیشه برای رسیدن به
مقصد راه‌های مختلفی وجود دارد. شناسایی راه‌های مختلف برای رسیدن به هدف کسب و
کار کمک‌های زیادی را به ما می‌کند

آزمایش روش ها: در این مرحله ما باید روش‌های مختلفی که داریم را عملی کنیم. درست
است که یافتن روش‌های مختلف کمک زیادی به ما می‌کند ولی اگر نتوانیم به درستی این
روش‌ها را عملی کنیم، کار ما بسیار سخت می‌شود و نتایج دلخواه مان را نمی‌گیریم. بنابراین
بسیار مهم است که روش هایی را که می‌خواهیم عملی کنیم، بادقت انجام دهیم.
ارزیابی: بعد از انجام هر یک از این روش‌ها باید به ارزیابی آن‌ها بپردازید وببینید که شما
از کدام یک از روش هایی که استفاده کرده اید، سود بیشتری را برده اید. در مرحله‌ی آخر
هم شما می‌بایستی مراحلی را که موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی میشود حذف
نمایید

پیام یا نظرات خود را برای ما ارسال کنید.